Báo cáo vi phạm bản quyền và tài liệu trùng

Để đảm bảo quyền lợi của tác giả cũng như không vi phạm chính sách trên 123tailieu.org. 

Nếu phát hiện tài liệu trùng bạn có thể báo cáo tại đây.

123tailieu.org sẽ kiểm tra và xử lý sớm nhất hoặc gỡ bỏ để đảm bảo quyền lợi của tác giả

Trả lời