Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân phân khúc cho vay tiền mặt tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Giá bán:10.000

Tải xuống nhanh (Không cần đăng nhập)
Tải xuống nhanh (Không cần đăng nhập)

Mô tả ngắn

Bất kỳ tổ chức tín dụng nào cũng muốn thúc đẩy hoạt động tín dụng của đơn vị mình ngày càng phát triển, tăng trưởng dư nợ cao vì đây là hoạt động mang lại lợi nhuận và thu nhập chính của các tổ chức tín dụng. Đây cũng là mục tiêu của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit). Tuy nhiên nếu cứ tập trung vào sự phát triển tín dụng mà công tác quản trị rủi ro không tốt sẽ dẫn đến tình trạng nợ xấu, kéo theo lợi nhuận đi xuống.

  • Hotline: 0332.140.176